Info

Mikä on FiSTT?

Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry (Finnish Society for Trenchless Technology, FiSTT). Yhdistys on perustettu 1999 alan rakennuttajien, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ym. alalla toimivien toimesta. Se on taloudellisesti riippumaton ja voittoa tuottamaton yhdistys.

Yhdistyksen tarkoitus

 • Edistää ja kehittää kaivamattomien menetelmien käyttöä putkistojen maanalaisessa rakentamisessa ja uusimisessa.
 • Toimia alan ammattilaiset kattavana verkostona, tavoitteena yhteistoiminta ja saatujen kotimaisten ja kansainvälisten kokemusten välittäminen niitä tarvitseville.
 • Alan tiedotustoiminta
 • Koulutustoiminta
 • Messumatkojen ja alaan liittyvien näyttelyiden järjestäminen
 • Edunvalvonta ja yhteydenpito muihin yhdistystä lähellä oleviin vaikuttajatahoihin.

Kansainvälinen

Yhdistys on liittynyt alan kansainvälisen katto-organisaation: International Society of Trenchless Technology:in jäseneksi (25. Jäsen). ISTT perustettiin 1986 kehittämään ja edistämään maanalaisten putkistojen rakentamista ja uusimista mahdollisimman vähin kaivutoimenpitein. Katto-organisaation päämaja on Lontoossa. Ruotsissa ja Norjassa toimii yhteisjärjestö SSTT Scandinavian Society for Trenchless Technology ja Tanskassa NO-Dig Infra.

Tietoja yhdistyksen hallituksesta ja toimihenkilöistä sekä heidän yhteystietonsa saat kohdasta yhteydet.

Lisätietoja yhdistyksestä ja toiminnasta antavat mielellään yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Liity jäseneksi

FiSTT:llä on tällä hetkellä yhteensä noin 100 jäsentä. Liity nyt jäseneksi.

Yhdistys tarjoaa kansainvälistä tiedonvaihtoa, mielipiteitä ja kokemuksia erilaisista saneerausmenetelmistä ja toteutuneista projekteista eri puolilta maailmaa. Tämän lisäksi jäsenillä on seuraavanlaisia etuja:

FISTT:n jäsenedut

FiSTT – Jäsenedut kaikille jäsenille (henkilö- ja yritysjäsenet)

 • Jäsenet pääsevät kansainvälisen no-dig järjestön ISTT:n nettisivuilla jäsensivuille, joilta löytyy runsaasti mm. alaan liittyviä luentomateriaaleja.
 • Jäsenet saavat FiSTT:n järjestämiltä messumatkoilta 10%:n alennuksen.
 • Osallistumismahdollisuus Yhdistyksen järjestämille no-dig-työmaakäynneille
 • Yhdistyksen toiminnan kautta voi vaikuttaa urakointi- ja rakennuttamiskäytäntöjen sekä yhteisten pelisääntöjen kehittämiseen kotimaassa.
 • Yhdistyksen internet-sivut tarjoavat tietoa kaivamattomasta tekniikasta.
 • Säännöllinen jäsenkirje
 • Kuntatekniikka-lehti
 • ISTT:n jäsenlehti
 • Pääsy FiSTTin jäsensivuille, joilla alan julkaisuja, esitelmiä sekä jaosten asioita

FiSTT – Lisäedut yritysjäsenille

 • Yrityslogo ja linkki kotisivuille FiSTTin sivujen kautta
 • Mahdollisuus esityksiin ja sponsorointiin FiSTTin tapahtumissa ja julkaisuissa
 • Mahdollisuus näytteilleasettajaksi FiSTTin tapahtumissa alennettuun hintaan
 • Alennus FiSTTin tapahtumien osallistumismaksuissa -10%.
 • Mahdollisuus osallistua jaostoimintaan ja näin vaikuttaa mm. alan ohjeistuksiin
 • FiSTTin logon käyttöoikeus omilla sivuilla ja julkaisuissa
 • Ilmaiset ammattilaisartikkelit FiSTTin kanavilla (jäsenkirje, www, LinkedIn, FB)
 • Mahdollisuus tuottaa ISTT:n lehteen artikkeleita
 • Mahdollisuus osallistua ISTT:n tilaisuuksiin
 • Pääsy FiSTTin jäsensivuille, joilla alan julkaisuja, esitelmiä sekä jaosten asioita

Jäsenhakemus

Jäsenhakemuksen voit tehdä täyttämällä oheisen sähköisen lomakkeen.

Ennen lomakkeen täyttämistä, lue Yhdistyksen säännöt ja Eettiset toimintaperiaatteet

Lisätietoja yhdistyksestä ja toiminnasta antavat mielellään yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Apuraha

Apurahoja kaivamattoman tekniikan tutkimustoiminnan edistämiseksi

Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry. (Finnish Society for Trenchless Technology) julistaa haettavaksi apurahoja kaivamattoman tekniikan alalta tehtäviä opinnäytetöitä, tutkimuksia ja julkaisuja varten. Apurahasumma päätetään tapauskohtaisesti, maksimissaan apurahaa voi saada 5000 EUR.

Apurahaa anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä hakijan tiedot, hankkeen nimi ja kuvaus, anottavan apurahan suuruus, hankkeen kestoaika, hankkeen tavoitteet sekä hankkeeseen muualta anotut ja saadut apurahat. Apurahahakemus tulee esittää FiSTT:lle ennen ko. työn aloitusta, projekti-/opinnäytetyösuunnitelman laadinnan yhteydessä siten, että FiSTT:llä on mahdollisuus vaikuttaa laadittavaan projekti-/opinnäytetyösuunnitelmaan ja sen sisältöön.

Apurahan saaja sitoutuu raportoimaan työn FiSTT:lle ja esittelemään sen FiSTT:n järjestämässä koulutus-/konferenssitilaisuudessa sekä laatimaan tehdystä työstä mediatiedotteen. Apurahan saamisen edellytyksenä on edellä kirjatun lisäksi, että FiSTT:llä on ollut mahdollisuus työn ohjaukseen ohjausryhmän jäsenenä ja että FiSTT:llä on oikeus työn julkaisuun sen valmistuttua.

Hakuaika on jatkuva. Yhdistyksen hallitus, joka kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa, käsittelee hakemukset kokouksissaan.

Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja.

Hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse yhdistyksen sihteerille.

Koulutukset

Viemäreiden kuntotutkijan kurssit

FiSTT järjestää yhteistyössä Suomen ympäristöopisto SYKLI:n kanssa viemäreiden kuntotutkijan peruskursseja ja viemäreiden kuntotutkijan jatkokursseja.

Viemäreiden kuntotutkijan peruskurssi on tarkoitettu niille viemäreiden kuntotutkimuksia tekeville henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin käyneet mitään koulutusta viemäreiden ja viemärin tarkastuskaivojen kuntotutkimuksiin, vikahavaintojen analysointiin sekä niiden raportointiin.

Viemäreiden kuntotutkija jatkokurssi on tarkoitettu niille viemäreiden kuntotutkimuksia tekeville henkilöille, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet viemäreiden TV-kuvauksen peruskurssin ja joilla on voimassa oleva FiSTT -kuvaajakortti. Koulutus sopii myös kuntotutkimusten tuloksia tulkitseville henkilöille, kuten esimerkiksi vesihuoltolaitosten palvelujen tilaajat sekä konsultit.

Kurssien ajankohdasta uutisoimme Tapahtumat sivustollamme.

Verkostotietojen tiedonsiirron avoimen rajapintaratkaisun materiaalit

Vesihuoltoalalta on puuttunut ohjeistus sekä avoimiin tekniikoihin pohjautuvat ratkaisut digitaalisen tiedonsiirron toteuttamiseksi eri ohjelmistojen välillä. Valtaosa tiedoista ohjelmistojen ja sovellusten välillä siirtyy manuaalisesti sähköpostien välityksellä tai tietotikuilla aiheuttaen resurssien hukkaamista sekä tietoturvan heikentymistä.

FiSTT:n ideoinnista alkunsa saaneessa oppaassa Verkostotietojen digitaalinen tiedonsiirto käsitellään edellytyksiä nykyisen toimintaympäristön mukaiselle, verkostotietojen avoimeen rajapintaan pohjautuvalle tiedonsiirrolle ja esitellään uusi ratkaisu. Ratkaisu edustaa kansallisella tasolla ensimmäistä versiota avoimesta tiedonsiirrosta eri sovellusten ja ohjelmistojen välillä vesihuoltoverkostojen sijainti-, ominaisuus- ja kuntotietojen osalta. Tavoitteena on ollut avata alalla kehitystyö tietoturvallisemmalle ja tehokkaammalle tiedonsiirrolle, joka myös mahdollistaa läpinäkyvämmän toiminnan verkosto-operoijilla.

Opas edustaa askelta kohti organisaatioiden sisäistä ja välistä tiedonsiirron digitalisaatiota. Toimintamallin avulla nykyinen manuaalisiin toimenpiteisiin pohjautuva, osin tietoturvaton ratkaisu voidaan korvata turvallisemmalla, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä edistävällä digitaalisella ratkaisulla.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on hankkeen rahoittaja ja opas on julkaistu VVY:n monistesarjan julkaisussa nro 88.

Tietolistaus, excel